Train the trainer

Det är med en stor ära vi här presenterar våra utvecklingsprogram. Professionell talare & Professionell moderator

Dessa vidareutvecklingsprogram är för dem som redan arbetar som eller har för avsikt att arbeta som professionell talare och föreläsare samt professionell moderator.
Hur man planerar och utformar program, inlärning, principer för olika pedagogiker, inlärningsprocessen, olika inlärningsstilar och utbildarstilar detta bör man helst redan kunna, åtminstående veta om innan man söker om vidareutveckling i professionell talare och föreläsare. Att veta och kunna en sak är ju som bekant inte alltid samma sak.
I programmet Professionell moderator är det inget måste krav.

OBS: våra train the trainer är alltså inte som en del andra program i branschen med samma namn, där man ibland avser att utbilda befintlig personal som annars har andra sysslor i företaget och som sedan ska utbilda internt. Hur man planerar och utformar program, principer för olika pedagogiker, inlärningsprocessen, olika inlärningsstilar och utbildarstilar är vad som ibland avses i dessa fall.

Hur går då detta till?

Programmet är baserat på väl fungerande metoder kombinerat med konsultens erfarenhet och gedigna utbildning.
Vi arbetar delvis med pedagogik PT
Vad är Personlig träning (PT)

Personlig träning är en väl genomarbetad och förankrad utbildning som bygger kring det faktum att Du är den Du är, och i den arbetsmiljö Du är i idag. Det är alltså ett effektivt, varierat, roligt och såväl individ- som situationsanpassat vidareutvecklingsprogram.

Vad är skillnaden mellan coach, mentor, konsult och personlig tränare?

Ja det är en vanlig fråga. Kort kan man säga att – konsulten finner flaskhalsarna och utbildningskonsulten adderar ny kompetens medans Coachen stöder individen under utvecklingsprocessen.

Låt oss titta lite närmare på begreppen.

Personliga tränaren kan röra sig mellan Mentor och Coach, delvis Konsult men inte Terapeut. Skulle så Terapeutiska behov dyka upp är det den personliga tränarens skyldighet att avböja och hänvisa till Terapeuter inom respektive område, KBT, psykodynamisk eller vad som kan gälla i det aktuella fallet. Med detta menas att en Personlig Tränare inte bara har som uppgift att utbilda, utan även att motivera, inspirera och vägleda klienten. En Personlig Tränare ser till att klienten når sina mål och kan prestera mer – inte bara under programmet, utan själv på egen hand efter programmet.

Vad är då coachning till skillnad från personlig tränare?

Coachning kan definieras som en process som hjälper individen att frigöra sin potential och därmed maximera de egna prestationerna.

Filosofin bakom är att den enskilde individen lär sig bättre och snabbare när hon eller han själv tar ansvar och känner delaktighet i det egna agerandet och de egna prestationerna.
Förutom att personkemi bör stämma mellan klient och coach så bör en coach vara såväl utbildad som certifierad.

Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans samtala om vad som passar Dig/Er bäst.

 

Kommentarer

En kommentar från programmet Professionell Moderator, som sedan flera år arbetar som moderator idag:

Du har på ett engagerat, omsorgsfullt och väl genomfört sätt intensivutbildat mig i teori och praktik när det gäller rollen som moderator. Mina redan ansenliga förväntningar överträffades med cirka 80 procent. Mest värdefullt var den teoretiska delen med självkännedomstestet. Dina noggranna förberedelser väckte respekt och ditt stora engagemang gjorde att tiden flög iväg och att jag ansträngde mig maximalt för att ta till mig dina kunskaper och erfarenheter.

Tack och ha en bra helg.
/ P. Isaksson – Affärsvärlden

Hej Stefan,

Ville bara tacka för hjälpen med din suveräna PT kurs som låg i grunden för min presentations resa till Dubai i oktober.

För mig som designer och tillverkare av high end produkter så är presentation och även förhandling något som inte är självklart.
Jag kontaktade min gamla båtracing vän Stefan som kunde hjälpa mig med detta. Under några möten fick jag hjälp med att diagnostisera vilken typ av människa jag var och därifrån fick jag hjälp med bas kunskaperna för hur jag skulle presentera mig och mina produkter.

Detta gäller även mötes och förhandlings teknik som nu fungerar mycket bättre. När man väl hittar den röda tråden i allt detta så kan man forma det efter sina egen personlighet och behov och det brukar också gälla för livet som helhet.

/ Ragnar Friberg