Time management

Hur många fler timmar vill Du frigöra?

En praktiskt inriktat utvecklingsprogram för alla som anser att tiden inte räcker till. Detta program är för alla som antingen tycker att tiden inte räcker till, detta trots att tiden är den enda resurs som är lika fördelat mellan alla på jorden. Eller har Du kommit till insikt med att Du för ofta sitter i möten, som dessutom ger för lite. Hur många fler timmar vill Du frigöra?

Vad är det som gör att vissa hinner skapa tillräckligt med värden på sina timmar om dagen och andra inte? Vad är det som gör att de flesta beteenden är repetitiva. Samma som kommer sent, samma personer som sitter över ja listan kan göras lång.

Vi har under 15 år med gemensamma erfarenheter världen över inom individ och affärsutveckling arbetat med vilka faktorer som påverkar detta. Vi har nu penetrerat i detalj samtliga moment som påverkar såkallade tidstjuvar, och vilka framgångs faktorer det finns.

Detta konkreta program ger Dig mer tid, effektivare arbetsdag, effektivare resultat. Men framför allt en ökad glädje på och med jobbet.

Time management

– Hur vi planerar och hanterar vår tid Verktyg och metoder som fungerar i praktiken

– skillnaden mellan att veta och kunna!

Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans samtala om vad som passar Dig/Er bäst.