Forskning Intraprenörskap & Entreprenörskap

Stefan Lindströms forskning om entreprenörskap har väckt stort intresse världen över, och sedermera även kring hur ledarskap kan skapa intraprenörskap.

Han har som ende Svensk blivit uttagen tre gånger i följd att dela med sig av sitt senaste forskningsresultat på The International Conference on Thinking. Se senaste pressmeddelande och abstract.

På konferensen vart annat år deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora. The International Conference on Thinking drivs av en amerikansk kommitté som leds av David Perkins, professor i pedagogik vid Harvarduniversitetet.

Stefan själv blev intresserad av hur människor och inte minst entreprenörer och sedermera intraprenörer fungerar och hur man kan dra nytta av det inom personal och organisationsutveckling. Han har vidareutvecklat människor och dess verksamheter inom en rad olika branscher hos en mängd olika företag och organisationer.

Under 90-talet deltog Stefan som föreläsare och inspiratör i SAF´s (nuvarande Svenskt Näringsliv) projekt ”Steget till eget”. Det gick ut på att sprida kunskaper om företagande i skolor runt om i Sverige. Han har också föreläst på Stockholms universitet.

Han har förutom sitt dagliga inom HR och rekrytering i över 15 år talat och är en uppskattad föreläsare i ämnet, runt om i världen vid olika konferenser.

2005 flyttade han till USA för att studera och forska vidare inom entrepreneurial management under Entrepreneurial Management Institute på Boston University School of Management, samt vidare byggt på sina redan omfångsrika kunskaper även på Harvard University Extension School 2006.

Mest känd i Sverige är han kanske som den som tagit fram väldens första Entreprenörsprofils test!

EPT är ett verktyg som kan hjälpa Dig bl.a. att förstå Dig själv och därigenom lättare förstå andra. Här vi får vi fram bl.a. vilka drivkrafter vi har och som beskriver varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Denna självinsikt ökar våra möjligheter att fungera ännu bättre med andra människor.

Denna insikt är värdefull i alla situationer men inte minst i det dagliga arbetslivet. Även flera andra faktorer t.ex. ens motivatorer, att bli medveten om sin kapacitet, eller mera ens utvecklingspotential istället för ens svagheter mm, mm.

Testet är omfattande.

Hur får ut det mesta av svaret i EPT?

Erfarenheter visar att de som har avsatt tid för att reflektera över sin förmåga och sätt att fungera får en djupare förståelse av hur de fungerar. Dessa blir också mer effektiva i sin vardag. Detta är givetvis en utmaning för många. En del tar hjälp för att gå vidare med detta, medan andra försöker göra det själva – här går vi gärna in och hjälper till och stöttar.

Internationell statistik visar att cirka
15 % försöker inte
70 % försöker
15 % tar extern hjälp.

Välkommen till en personlig återkoppling – boka tid på Tiden är normalt cirka 60 min.

EPT kan därför beskrivas som ett verktyg som kan hjälpa dig att förstå dig själv och därigenom lättare förstå andra, såväl i arbetssituationer som i andra sammanhang

Det är bevisat att de mest effektiva och samtidigt de människor som är tillfreds med sig själva är de som känner sig själva.

EPT gör det möjligt för dig att själv.

  • klarlägga ditt beteende mönster
  • bli mer uppmärksam på dina styrkor och svagheter
  • identifiera de omgivningar som passar dig bäst
  • öka din förståelse för andraa beteende
  • minska risken för onödiga konflikter med andra

(mer om varför, vad och hur längre ned i texten)

Här vi får fram bl.a. motivatorer och vilka drivkrafter vi har och som beskriver varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Denna ökade självinsikt ökar våra möjligheter. Insikt samt självinsikt är värdefull i alla situationer men inte minst i det dagliga arbetslivet.

Självinsikt är oftast nämnt som det som skiljer de goda ledarna från de mindre goda, den duktige intraprenören från den mindre duktige och på det hela taget den goda människan från personer vars sällskap vi inte söker.

Varför skall man göra detta test?

Från början då testet lanserade 2010 var det fokus för att skapa en bild av hur just du fungerar i din entreprenörsroll. Sedermera har testet vidareutvecklats t.ex. 2017 med att innehålla även/och eller intraprenörskap. Med hela tiden med aspekten på det, som är dina utmärkande drivkrafter och det som är speciellt för ditt sätt att vara och agera. Man kan alltså även använda testet till annat t.ex. teamutveckling, personligutveckling, rekrytering etc.

För den som vill använda testet fullt ut och hela dess potential och användningsområden – så är Du mycket välkommen på telefon 070 422 422 1, eller på

Man kan så liksom andra tester även här bli utbildat i EPT och en ackrediterad användare.

Vad får man ut av detta test?

I förhållande till det som du föresatt dig får du information om styrkor och svagheter och de utvecklingsmöjligheter som finns för Dig. Testet ger det dig en modell och angreppssätt på din karaktär. På så sätt kan Du bli ännu bättre och medveten om din kapacitet och utvecklingsmöjligheter.

Med den bild av dina personliga egenskaper och hur de stämmer in i en arketyp, som du kan placeras in i är det viktigt att vara medveten om att dina s.k. svagheter ofta kompenseras av styrkor, som du inte tänker på. De svagheter som du exponerar balanseras ofta av styrkor, och på samma sätt balanseras dina styrkor med svagheter.
Det är detta som ger Dig Din utvecklingspotential.

Om du har bestämt dig för något får du information och en förståelse för din förmåga att förverkliga det du tänkt och en bild av dina styrkor och svagheter samt utvecklingsmöjligheter.

Testet ger dig naturligtvis aldrig en fullständig sanning, vilket är omöjligt (sådana test finns inte). Däremot ger det dig ett rikhaltigt perspektiv på din karaktär. På så sätt kan du utveckla just Din speciella förmåga. Samt även få en ökad förståelse för varför du gör som du gör och varför du sysslarmen även känner för eller inte med det du gör där befinner dig och är idag, och kanske till och med åt vilket håll du vill gå åt.