Presentationsteknik

Är något vi alla kan bli bättre på. Målet är eller bör vara att få sina mottagares uppmärksamhet. Det kräver att sändaren i så fall är intressantare än mottagarens egna tankar. Vi människor kan bara tänka på en sak i taget – i bästa fall låta intresset byta objekt. Vi tänker på det som vi för ögonblicket är mest intresserade utav.

Beskrivning:
En mycket konkret utbildning som inte enbart ger Dig kunskap utan även ger Dig konkreta färdigheter.

Målgrupp:
Alla som någon gång talar inför en grupp t.ex ledningsgrupp, personal, kunder, leverantörer, bröllop, tacktal.
Personer som gör presentationer såväl internt som externt.

Förkunskaper: Inga särskilda

Genomförande:
2 dagar. Antal deltagare min. 6 max 12 pers.

Kursdokumenation
: Ja

Delar ur tidigare kundanpassat innehåll:

 • Kroppspråket
 • Rösten och det verbala kontra det nonverbala
 • Disponeringar och hur man kan strukturera sin presentation
 • Röda tråden
 • Hålla tiden
 • Stora och små framställningar
 • Praktiska och konkreta övningar
 • Självinsikt och Dina starka sidor
 • Kommunikationen och dess uppbyggnad och förutsättningar
 • Framförande och stageing
 • Stresshantering och stressförebyggande
 • Hur man förbereder och genomför lyckade presentationer

Det är skillnad på att veta en sak och att kunna en sak.
Efter denna utbildning kan man!