Ledstjärnor

 • Att hålla vad man lovar
 • Att ta ansvar för totalresultatet
 • Att göra rätt första gången
 • Att vara noggrann i sitt arbete
 • Att inte skylla på andra
 • Att samarbeta och hjälpa varandra
 • Att våga framföra och utveckla idéer

Att konstant söka kunskap för att kunna arbeta ännu bättre.

Ibland får jag frågan om vad som är hemligheten bakom lyckade uppdrag
Svaret kan delvis härledas till en bra dialog innan, viket ger en god förutsättning för ett gott samarbete kund – leverantör

D.v.s. att båda parter

 • Kan ta och bära ansvar.
 • Är punktliga – håller vad man lovar
 • Är uppriktiga– t.ex. att våga vara ärligt och inte enbart artiga.
 • Är lyhörda/uppmärksamma
 • Har professionalism/kvalitetstänkande
 • Har samarbetsvilja
 • Har öppen kommunikation
 • Behandlar information om varandra med respekt för såväl individ som organisation.
 • Vill göra sitt bästa
 • Vill dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Välkomna som nöjd kund.
/ Stefan Lindstrom