Kommunikation

Är något vi alla kan bli bättre på!

Kommunikation är en transformering av information från en människa till en annan. Vi hör med våra öron men lyssnar med hjärnan. Är det därför vi inte hör på vad folk säger utan lyssnar på vad vi tror de menar?

Det räcker inte med att nå ut – Du måste nå in!

Målgrupp: Alla

Förkunskaper:
Inga särskilda

Genomförande:
Seminarieform, föredrag, och eller utbildning samt i workshop format.

Kursdokumenation:
Ja efter kundönskemål

Delar ur tidigare kundanpassat innehåll:

 • Om kommunikationens förändringar mänskligt & tekniskt
 • Vilka budskap går in
 • Vad vi laddar ner för olika värderingar inom budskap
 • Grundförutsättningar för att nå fram
 • Hur når man fram
 • Hur når man in – skillnaden mellan intryck och avtryck
 • Vad sägs, vad går in på andra sidan, språket strukturen
 • Beteende – hur saker sägs
 • Vad sägs inte
 • Hur man lyssnar aktivt
 • Öppet sinne och kommunikationens flöden
 • Positiva budskap – hur vi kan kommunicera på ett positivare sätt och vilja fördelar detta ger en
 • Aktiva konkreta övningar hur gör man i verkligheten, vår vardag.