Interim

Vad är det?
Interim betecknar något som gäller tillfälligt, under en övergångstid, även ad interim, latin för “tills vidare”.

Vad innebär det ?

Interim konsult eller Chef att hyra kan ofta beskrivas som – att hyra en person för ett tidsbegränsat uppdrag. Företeelsen kallades tidigare ofta för Chef Att Hyra.

Ett företag/organisation/avdelning kan exempelvis behöva en kompetent person (specialist konsult i nedan matris) att hyra för att tillfälligt täcka upp kompetens som saknas eller för att hantera en förändring i verksamheten. Det kanske inte finns någon resurs eller kompetens internt som lämpar sig eller är tillgänglig. Ja, anledningarna kan vara många.

 

Varför?

  • Under tiden för rekryteringsprocessen gång, d.v.s. dels fortsatt driva verksamheten under tiden rekryteringen pågår, men även för att skapa ”tid” för att säkra en god rekryteringsprocess.
  • Tillfälligt täcka upp kompetens som saknas, eller om en permanent roll är svår att tillsätta.
  • Implementera en förändring, expansion eller avveckling av en verksamhet är generellt mer utav specialist konsult enligt matris till höger. Vad är då en konsult?
  • Konsult är en som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp. Detta inbegriper identifiering och undersökning av problem eller möjligheter, rekommendationer av lämpliga åtgärder samt hjälp vid genomförandet av dessa rekommendationer.
  • En Interim konsult passar ofta även bra då man vill vända ett nuvarande läge, underpresterande enhet eller ett affärsområde. Eller helt enkelt bara täcka upp under en tjänstledighet, t.ex. föräldraledigheter.

Hur

  • Innan man går in på Hur kan det vara bra att definiera om det är tillfälliga organisationsbehov eller permanenta behov som föreligger. Är det ett speciellt område eller är det en ledningsfunktion.
  • Chef att hyra går oftare in enligt nedan, Ledningsfunktion med Permanenta organisationsbehov men ändå för ett tidsbegränsat uppdrag inom ledningsfunktion, vanligvist -12 månader. Medans det vi idag kallar Interim uppdrag är där Interim konsulter går in i första rutan nedan, Tillfälliga behov/Områdesfunktion. HR BP, eller rekryteringskonsult 1-6 månader är idag ett efterfrågat interim uppdrag.
  • En professionell managementkonsult arbetar på ledningens uppdrag med fokus på företagsövergripande problemställningar.
  • ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).