B2B Salesprogram

Vi ”säljer” alla i vardagen, i arbetslivet, i äktenskapet – egentligen i alla situationer där mellanmänskliga kontakter uppstår. Varje gång vi försöker övertyga en annan människa om vår idé, åsikt ,värderingar, eller var det nu kan vara för något – så säljer vi!

För att bli en bra försäljare krävs självinsikt och träning. Självinsikt för att förstå hur och varför Du reagerar i olika situationer och därigenom lättare förstå andra. Träning för att lära, men även för att förebygga.

Målgrupp:
Ett program för alla säljare, blivande, de som vill ta nästa steg. Programmet utgår från där Du står idag. Ett program på såväl individ som gruppnivå.

Beskrivning:
En mycket konkret utbildning som inte enbart ger Dig kunskap utan även ger Dig konkreta färdigheter. Ett program där vardera deltagaren arbetar efter sin situation och bransch men samtidigt med andra under utbildningsdagarna.

Förkunskaper:
att man arbetar eller kommer att arbeta inom B2B försäljning.

Genomförande:
kundanpassat – normalt 6-8 sammankomster.
Kursdokumenation: ja om gediget material

Delar ur innehållet

Säljprocessen
Ökad insikt om vilka faktorer som ingår och påverkar våra resultat samt vad det är som styr dess resultat.
Nykundsmöten – Befintlig kund
Hur man bokar, planerar genomför lyckade möten. Hur man bokar möten – hur kallar Du till möten? Samtal, diskussion, eller informationsmöte, vad laddar vi för värderingar i dessa?

Mötestekniker
Upplägg, mål syfte, besluta eller bestämma? Hur möten kan läggas upp. Hur möten kan genomföras. Hur möten kan avslutas i tid.
När vi väl kommer till våra möten, hur genomför vi dem. Vem är mötet till för? Skillnaden mellan informationsmöten och säljmöten. Övertygad eller övertalad?

Framställan och presentationstekniker
Vilka budskap ska sändas, vad skall mottagaren ta in, vad vill du han/hon ska uppfatta. Konkreta övningar med återkoppling
Strategier mot order genom offert och avslut –
Att sälja är som att knäppa en skjorta, börjar man fel sluter det …

Merförsäljing på befintliga kunder
Vilka olika strategier finns det, hur kan man gå tillväga.

Time management
Hur vi planerar och hanterar vår tid, vad är bråttom och vad är viktigt?

Key account management
Vad är key account management, vad är det till för, hur ser kam processen ut till skillnad rån den vanliga säljprocessen. Hur man kan bygga upp en egen kamprocess och anpassa den till den dagliga verksamheten.
Ett mycket konkret och handlingsorienterat utvecklingsprogram för samtliga säljare inom business to business försäljning.

Detta är ett utvecklingsprogram såväl på individ såväl som på grupp nivå. Programmen är baserat på väl fungerande metoder kombinerat med konsultens erfarenhet och gedigna kompetens.

Mål:
Att vardera deltagaren själv ska kunna hantera samtliga moment inom B2B försäljning.