Stefan Lindström’s extraordinary ability

Siemens Medical “A passport to Communication Practices, Solna Sweden, 2004-12-18” Brief Background: Stefan Lindström was in the autumn of 2004 approached, by the undersigned to come up with a suitable program for a half-day seminar in Communication Practices – simply...

Stefan talade på HR.NU dagen i Maj.

Offentlig sektor i en digital värld! Sveriges HR Förening bjöd in Sveriges främsta experter för att diskutera och belysa digitaliseringens påverkan på den offentliga sektorn. Läs pdf