Svenska English German
Hem   Vår verksamhet   Affärsutveckling   Arbetsprocess   Chef att hyra   Rekrytering   Train the trainer   Utbildning   Etik   Press   Om oss   Kontakt
Vara ledsjärnor   Entreprenörskap   EPT-Entreprenörsprofiltest   Visualiseringsprogram   Tack   Kommentarer   Jobba hos oss
Presentationsteknik   Förhandlingsteknik   Mötesteknik   B2B salesprogram   Kommunikation   Time management   Utvärderingar
                     

Vilken typ av entreprenör är du?

På mässan Eget Företag 2010 lanseras för första gången i världen EPT – Entreprenörprofilstestet, som avgör vilken av sex vanliga entreprenörsprofiler en person ligger närmast.

Entreprenörer har olika egenskaper som gör att de lyckas med sina uppgifter. I den forskning som gjorts inom området i USA, bland annat på MIT (MIT Enterprise Forum), har man kunnat urskilja att det finns fem olika slags profiler, arketyper, för en entreprenör. Vid The International Conference of Thinking 2009 i Malaysia presenterade entreprenologen samt internationella utbildnings-konsulten Stefan Lindström en sjätte arketyp, arbetsstilsarketypen.

Stefan Lindström och legitimerade psykologen Hans-Olle Frummerin har nu tillsammans skapat EPT – Entreprenörprofilstestet, utifrån de ovan nämnda sex arketyperna. EPT ger även användaren perspektiv på vilken arketyp man ligger närmast och vilka drivkrafter man har.

EPT

Entreprenörprofilstestet – är framtaget av Stefan Lindström, entreprenolog, och legitimerade psykologen Hans-Olle Frummerin efter en idé av Nicklas Mattsson. EPT baseras på forskning kring entreprenörer som Stefan Lindström både bevakat och bidragit till.

 

Gör EPT >>

 

 

EPT är ett verktyg som kan hjälpa dig att förstå dig själv och därigenom lättare förstå andra, såväl i arbetssituationer som i andra sammanhang

Det är bevisat att de mest effektiva och samtidigt de människor som är tillfreds med sig själva är de som känner sig själva.

EPT gör det möjligt för dig att själv.

  • klarlägga ditt beteende mönster
  • bli mer uppmärksam på dina styrkor och svagheter
  • identifiera de omgivningar som passar dig bäst
  • öka din förståelse för andra entreprenörers beteende
  • minska risken för onödiga konflikter med andra

(mer om varför, vad och hur längre ned i texten)

Här vi får fram bl.a. motivatorer och vilka drivkrafter vi har och som beskriver varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Denna självinsikt ökar våra möjligheter
att fungera ännu bättre med andra människor. Denna insikt är värdefull i alla situationer men inte minst i det dagliga arbetslivet.

Mänsklig insikt är oftast nämnt som det som skiljer de goda ledarna från de mindre goda, den duktige entreprenören från den mindre duktige och på det hela taget
den goda människan från personer vars sällskap vi inte söker.


Varför skall man göra detta test?

För att skapa en bild av hur just du fungerar i din entreprenörsroll. Detta med aspekten på det, som är dina utmärkande drivkrafter och det som är speciellt för ditt sätt att vara entreprenör.

Vad får man ut av detta test?

Du får med testets hjälp en bild av dig och en förståelse för vilken typ av entreprenör du är. I förhållande till det som du föresatt dig får du information om styrkor och svagheter och de utvecklingsmöjligheter som finns för Dig. Testet ger det dig en modell och angreppssätt på din karaktär som entreprenör. På så sätt kan Du bli ännu bättre och medveten om din kapacitet och utvecklingsmöjligheter.

Med den bild av dina personliga egenskaper och hur de stämmer in i en arketyp, som du kan placeras in i är det viktigt att vara medveten om att dina s.k. svagheter ofta kompenseras av styrkor, som
du inte tänker på. De svagheter som du exponerar balanseras ofta av styrkor, och på samma sätt balanseras dina styrkor med svagheter.
Det är detta som ger Dig Din utvecklingspotential.

Om du har bestämt dig för något får du information och en förståelse för din förmåga att förverkliga det du tänkt och en bild av dina styrkor och svagheter samt utvecklingsmöjligheter
Testet ger dig naturligtvis aldrig en fullständig sanning, vilket är omöjligt (sådana test finns inte). Däremot ger det dig ett rikhaltigt perspektiv på din karaktär som entreprenör. På så sätt kan du bli en ännu bättre entreprenör och utveckla just Din speciella förmåga. Samt även få en ökad förståelse för varför du gör som du gör och varför du är där du är idag, och kanske till och med åt vilket håll du vill gå åt.

Hur får ut det mesta av detta?

Erfarenheter visar att de som har avsatt tid för att fundera över sin förmåga och sätt att fungera får en djupare förståelse av hur de fungerar. Detta är speciellt viktigt i perspektiv av vilken typ av entreprenör du är. De blir också mer effektiva i sin vardag. Detta är givetvis en utmaning för många. En del tar hjälp för att gå vidare med detta, medan andra försöker göra det själva – här går vi gärna in och hjälper till och stöttar.

Internationell statistik visar att cirka

  • 15 % försöker inte
  • 70 % försöker – men misslyckas
  • 15 % tar extern hjälp.

Tidsbehovet är normalt runt 45 minuter, men i vissa fall kan önskemål vara upp till 1 - 1,5 timme.
Välkommen till en personlig återkoppling – boka tid på info@stefanlindstrom.com

Kontakta oss direkt på: 070-422 42 21