Svenska English German
Hem   Vår verksamhet   Affärsutveckling   Arbetsprocess   Chef att hyra   Rekrytering   Train the trainer   Utbildning   Etik   Press   Om oss   Kontakt
Vara ledsjärnor   Entreprenörskap   EPT-Entreprenörsprofiltest   Visualiseringsprogram   Tack   Kommentarer   Jobba hos oss
Presentationsteknik   Förhandlingsteknik   Mötesteknik   B2B salesprogram   Kommunikation   Time management   Utvärderingar
                     

För att kunna utveckla en verksamhet gäller det att först identifiera behoven. En process som visat sig fungera bra på flera olika branscher är:

Workshop

En genomlysning utav befintligt arbetssätt där vi identifierar flaskhalsarna i nuvarande arbetssätt. Syftet med en workshop är att skapa ett resultat i en grupp genom att tillsammans med workshopledare dels dra fördelar av deltagarnas kunskaper och kompetenser samt att få ett gemensamt synsätt och engagemang kombinerat med konsultens/ workshopsledarens kunskaper och erfarenheter.

  Utbildning

När vi nu identifierat flaskhalsarna så kan det antigen vara så att själva workshopen både belyst och löst problemet. Är så inte fallet kan problemet vara ett kunskapsglapp. Vilket leder till en skräddarsydd utbildning. Utbildningen i sig behöver inte föregås av en genomlysande workshop.

 

  Personlig träning (PT)

innebär att få tillgång till kunskap, erfarenhet och metoder som den vanliga utbildningsmetodiken inte erbjuder. Faktorer som tid, olika personers erfarenhet, utbildningsbakgrund, ålder, individuella mål och syften, anpassas efter bransch & företagskultur ja listan kan göras lång.

Läs mer under affärsutveckling

Coachning

Eventuellt kan individen behöva stöd i sin beteendeförändring. Detta görs oftast löpande efter tid. Man ska känna att någon följer upp ens löpande arbete och stöttar under resans gång.

Coachning kan definieras som en process som hjälper individen att frigöra sin potential och därmed maximera de egna prestationerna.

Läs mer under affärsutveckling

  Rekrytering

Oftast har nu verksamheten fått ett ordentligt lyft. Vi har lärt oss känna företaget och vet vilka/vilken resurs som saknas. Detta resulterar i att vi kan hitta rätt resurs på kortare tid då en stor del av arbetet redan är genomfört.

Läs mer under rektrytering

Kontakta oss direkt på: 070-422 42 21