Svenska English German
Hem   Vår verksamhet   Affärsutveckling   Arbetsprocess   Chef att hyra   Rekrytering   Train the trainer   Utbildning   Etik   Press   Om oss   Kontakt
Vara ledsjärnor   Entreprenörskap   EPT-Entreprenörsprofiltest   Visualiseringsprogram   Tack   Kommentarer   Jobba hos oss
Presentationsteknik   Förhandlingsteknik   Mötesteknik   B2B salesprogram   Kommunikation   Time management   Utvärderingar
                     

Efter flera år inom individ- och affärsutveckling vill vi förtydliga några begrepp.

Vad är då skillnaden mellan coach, mentor, konsult och personlig tränare? Man kan kort säga att - konsulten finner flaskhalsarna och utbildningskonsulten adderar ny kompetens medans Coachen stöder individen under utvecklings-processen.

Låt oss börja med att titta lite närmare på begreppen.

Coaching kan definieras som en process som hjälper individen att frigöra sin potential och därmed maximera de egna prestationerna.

Filosofin bakom är att den enskilde individen lär sig bättre och snabbare när hon eller han själv tar ansvar och känner delaktighet i det egna agerandet och de egna prestationerna.
Förutom att personkemi bör stämma mellan klient och coach så bör en coach vara såväl utbildad som certifierad.

Vad är då en konsult?

Konsult är en som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp. Detta inbegriper identifiering och undersökning av problem eller möjligheter, rekommendationer av
lämpliga åtgärder samt hjälp vid genomförandet av dessa rekommendationer.

 

Vad är då skillnaden mellan t.ex., coachning, mentorskap, konsult, personligt tränare etc.?

Vårt sätt att se det hela är följande. Konsulten är företrädesvis expert i sak medans utbildning mera arbetar i rutan Mentor.

Vad är då Personlig träning (PT)

Personliga tränaren kan röra sig mellan Mentor och Coach, delvis Konsult men inte Terapeut. Skulle så Terapeutiska behov dyka upp är det den personliga tränarens skyldighet att avböja och hänvisa till Terapeuter inom respektive område, KBT, psykodynamisk eller vad som kan gälla i det aktuella fallet. Med detta menas att en Personlig Tränare inte bara har som uppgift att utbilda, utan även att motivera, inspirera och vägleda klienten. En Personlig Tränare ser till att klienten når sina mål och kan prestera mer - inte bara under programmet, utan även på jobbet och fritiden.

Alla är vi olika – men endå lika säger vi ofta. Vad vi har gemensamt är att vi utan undantag lyder under fysikens och biologins lagar därom tvistar ingen – men resten då?

Personlig träning är en väl genomarbetad och förankrad utbildning som bygger kring det faktum att Du är den Du är, och i den arbetsmiljö Du är i idag. Det är alltså ett effektivt, varierat, roligt och såväl individ- som situationsanpassat vidareutvecklingsprogram.

Personlig träning innebär att få tillgång till kunskap, erfarenhet och metoder som den vanliga utbildningens metodiker inte kan nå upp till. Faktorer som tid, olika personers erfarenhet, utbildningsbakgrund, ålder, individuella mål och syften, bransch & företagskultur ja listan kan göras lång. Ibland är det bra med öppen utbildning, ibland med företagsanpassad utbildning eller workshop. Vid vissa tillfällen kan föreläsning vara att föredra, och i andra Personlig Tränare. Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans samtala om vad som passar Dig/Er bäst.

Kontakta oss direkt på: 070-422 42 21