Svenska English German
Hem   Vår verksamhet   Affärsutveckling   Arbetsprocess   Chef att hyra   Rekrytering   Train the trainer   Utbildning   Etik   Press   Om oss   Kontakt
Vara ledsjärnor   Entreprenörskap   EPT-Entreprenörsprofiltest   Visualiseringsprogram   Tack   Kommentarer   Jobba hos oss
Presentationsteknik   Förhandlingsteknik   Mötesteknik   B2B salesprogram   Kommunikation   Time management   Utvärderingar
                     

Är en konst!

Men en konst man kan lära sig. Vi ”säljer” alla i vardagen, i arbetslivet, i äktenskapet – egentligen i alla situationer där mellanmänskliga kontakter uppstår. Varje gång vi försöker övertyga en annan människa, försöker vi ”sälja” på denne vår idé, åsikt eller var det nu kan vara för något.

För att bli en bra försäljare krävs självinsikt och träning. Självinsikt för att förstå hur och varför Du reagerar i olika situationer och därigenom lättare förstå andra. Träning för att lära, men även för att förebygga.

Målgrupp:

Ett program för alla säljare, blivande, de som vill ta nästa steg. Programmet utgår från där Du står idag. Ett program på såväl individ som gruppnivå.

Beskrivning:

En mycket konkret utbildning som inte enbart ger Dig kunskap utan även ger Dig konkreta färdigheter. Ett program där vardera deltagaren arbetar efter sin situation och bransch men samtidigt med andra under utbildningsdagarna.

Förkunskaper:

att man arbetar eller kommer att arbeta inom B2B försäljning.

Genomförande:

kundanpassat – normalt 6-8 sammankomster.
Kursdokumenation: ja om gediget material

  Delar ur innehållet
 • Säljprocessen
  Ökad insikt om vilka faktorer som ingår och påverkar våra resultat samt vad det är som styr dess resultat.

 • Nykundsmöten – Befintlig kund
  Hur man bokar, planerar genomför lyckade möten. Hur man bokar möten – hur kallar Du till möten? Samtal, diskussion, eller informationsmöte, vad laddar vi för värderingar i dessa?

 • Mötestekniker
  Upplägg, mål syfte, besluta eller bestämma? Hur möten kan läggas upp. Hur möten kan genomföras. Hur möten kan avslutas i tid.
  När vi väl kommer till våra möten, hur genomför vi dem. Vem är mötet till för? Skillnaden mellan informationsmöten och säljmöten. Övertygad eller övertalad?

 • Framställan och presentationstekniker
  Vilka budskap ska sändas, vad skall mottagaren ta in, vad vill du han/hon ska uppfatta. Konkreta övningar med återkoppling

 • Strategier mot order genom offert och avslut
  Att sälja är som att knäppa en skjorta, börjar man fel sluter det …

 • Merförsäljing på befintliga kunder
  Vilka olika strategier finns det, hur kan man gå tillväga.

 • Time management-
  Hur vi planerar och hanterar vår tid, vad är bråttom och vad är viktigt?

 • Key account management-
  Vad är key account management, vad är det till för, hur ser kam processen ut till skillnad rån den vanliga säljprocessen. Hur man kan bygga upp en egen kamprocess och anpassa den till den dagliga verksamheten.

Ett mycket konkret och handlingsorienterat utvecklingsprogram för samtliga säljare inom business to business försäljning.

Detta är ett utvecklingsprogram såväl på individ såväl som på grupp nivå. Programmen är baserat på väl fungerande metoder kombinerat med konsultens erfarenhet och gedigna kompetens.

Mål:

Att vardera deltagaren själv ska kunna hantera samtliga moment inom B2B försäljning.

Kontakta oss direkt på: 070-422 42 21