Svenska English German
Hem   Vår verksamhet   Affärsutveckling   Arbetsprocess   Chef att hyra   Rekrytering   Train the trainer   Utbildning   Etik   Press   Om oss   Kontakt
Vara ledsjärnor   Entreprenörskap   EPT-Entreprenörsprofiltest   Visualiseringsprogram   Tack   Kommentarer   Jobba hos oss
Presentationsteknik   Förhandlingsteknik   Mötesteknik   B2B salesprogram   Kommunikation   Time management   Utvärderingar
 
Kari Osterling

Kari Österling har mer än 25 års erfarenhet av att utforska och utveckla nya arbetssätt med syfte att effektivisera kommunikation och lärande i privata näringslivet och offentliga sektorn. Hon har arbetat med olika typer av förändringsprocesser såväl i Sverige som internationellt.

Karis konsultinsatser har bidragit till att introducera, förankra och utveckla begreppet facilitering i Sverige och internationellt.

Facilitering betyder ”att underlätta” och innebär ett nytt sätt att hantera verksamhetens viktiga frågeställningar och att ta tillvara och synliggöra den kompetens som finns hos medarbetarna. Facilitering skapar mervärde i förändringsprocesser och bidrar till ökad motivation och engagemang. Forskning visar att det är inte bara VAD du gör som har betydelse utan i ännu större utsträckning HUR du förhåller dig och HUR du leder den mänskliga processen.

 
Kari har varit med och utvecklat Berghs School of Communication i Stockholm, där hon i slutet av 90-talet startade deras företagsanpassade verksamhet. Hon har även under många år ansvarat för en av deras Exekutiv utbildningar ”Strategisk Projektledning”. Kari har faciliterat en workshop inom detta ämne vid The International Conference on Thinking 2007 i Sverige.

I många uppdrag har Kari arbetat tillsammans med forskare inom projekt- och organisationsutveckling där hon fungerat som brygga mellan forskning och empiri med ansvar att konkretisera och skapa görande av teoretiska forskningsresultat.
Hon har utvecklat pedagogiska metoder och verktyg för HUR vi går från ord till handling.

Kari en av författarna till boken ”Snack eller Verkstad – verktygslåda för kreativa och lärande möten”.

Kari har en examen i företagsekonomi från Uppsala universitet, pedagogik från Stockholms universitet och Project Management från Harvard University.

Kontakta oss direkt på: 070-422 42 21