Svenska English German
Hem   Vår verksamhet   Affärsutveckling   Arbetsprocess   Chef att hyra   Rekrytering   Train the trainer   Utbildning   Etik   Press   Om oss   Kontakt
Vara ledsjärnor   Entreprenörskap   EPT-Entreprenörsprofiltest   Visualiseringsprogram   Tack   Kommentarer   Jobba hos oss
Presentationsteknik   Förhandlingsteknik   Mötesteknik   B2B salesprogram   Kommunikation   Time management   Utvärderingar
 

Vad är chef att hyra?

Chef att hyra kan ofta beskrivas som - att hyra en chef för ett tidsbegränsat uppdrag. Ett företag/organisation/avdelning kan exempelvis behöva en chef att hyra för att tillfälligt täcka upp kompetens som saknas eller för att hantera en förändring i verksamheten. Det kanske inte finns någon resurs eller kompetens internt som lämpar sig eller är tillgänglig. Ja, anledningarna kan vara många.

Varför?

  • Under tiden för rekryteringsprocessen gång, d.v.s. dels fortsatt driva verksamheten under tiden rekryteringen pågår, men även för att skapa ”tid” för att säkra en god rekryteringsprocess

  • Tillfälligt täcka upp kompetens som saknas, eller om en permanent roll är svår att tillsätta.

  • ( – Implementera en förändring, expansion eller avveckling av en verksamhet., är generellt mer utav specialist konsult enligt matris till höger. ) d.v.s. Vad är då en konsult?

  • Konsult är en som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp. Detta inbegriper identifiering och undersökning av problem eller möjligheter, rekommendationer av lämpliga åtgärder samt hjälp vid genomförandet av dessa rekommendationer.

  • Dock kan Chef att hyra passa bra då man vill vända en underpresterande enhet eller ett affärsområde.

 

Hur

  • Innan man går in på Hur kan det vara bra att definiera om det är tillfälliga organisationsbehov eller permanenta behov som föreligger. Är det ett speciellt område eller är det en ledningsfunktion.

  • Chef att hyra går således in enligt nedan Ledningsfunktion med permanenta organisationsproblem men för ett tidsbegränsat uppdrag inom ledningsfunktion.

 

 

 

 

 

Kontakta oss direkt på: 070-422 42 21